Vanema poolt kaetava osa määr alates 01.01.2022

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra
kinnitamine (22.12.2021 nr HA-4/41)

Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete
munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 ja § 21
ning Vabariigi Valitsuse 9. detsembri 2021 määruse nr 116 „Töötasu alammäära kehtestamine“ alusel
1. Kinnitada alates 1. jaanuarist 2022 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt
kaetava osa suurused alljärgnevalt:
1.1 vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta 79,79 eurot kuus;
1.2 vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ujulaga lasteasutuses, kus on lapsele
tagatud ujumisõppe võimalus, ühe lapse kohta 87,64 eurot kuus.
2. Kinnitada alates 1. jaanuarist 2022 Tallinna linna elanikele koolieelsete
munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa toetuse suurused alljärgnevalt:
2.1 vanemate poolt kaetava osa toetuse määra suuruseks ühe lapse kohta 8,54 eurot kuus;
2.2 vanemate poolt kaetava osa toetuse määra suuruseks ujulaga lasteasutuses, kus on
lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, ühe lapse kohta 9,38 eurot kuus.
3. Vanema osa määra suurusest informeerib lasteasutuse juht vanemat või teda asendavat
isikut ning määra suurus avaldatakse ajalehes, kus Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

NB! Tallinna linna elanikele kohatasu ei tõuse!

Top