Uute lapsevanemate koosolekud!

Tähelepanu, tähelepanu!

5. juunil kell 16.30 toimub lasteaia muusikasaalis koosolek lapsevanematele, kelle lapsed tulevad sõimerühma.

8. juunil kell 17.00 toimuvad koosolekud Juku – Pilli ja Tupsude rühma lapsevanematele rühmades. Laste nimekirjad leiate rühmade ustel.

Ootame rohkelt osalejaid ja palju küsimusi, et lasteaeda tulles kõik selge oleks!

Top