Ümarlaud Arte Gümnaasiumi õpetajatega

9.aprillil oli Sinilinnu lasteaia õpetajatel võimalus Arte Gümnaasiumi õpetajatega rääkida laste sujuvast üleminekust lasteaiast kooli, õppekava kitsaskohtadest ja koolivalmiduskaartidest.

Ümarlauas selgus, et eelkõige peavad lapsevanemad kodus ja õpetajad lasteaias tähelepanu pöörama laste õigele pliiatsihoiule, tähtede ja numbrite õigele kirjaviisile, oma järjekorra ootamise ja julguse arendamisele – et lapsed julgeksid küsida ja arutleda.

Arte Gümnaasiumi õpetajad rääkisid kooli tugisüsteemidest. Üheskoos leiti, et oluline on laste iseärasuste varajane märkamine ja toetamine. Õpetajad nii lasteaias kui koolis soovivad vaid, et lastel oleks parem ja nad saaksid võimetekohaselt areneda.

Tore oli kuulda, et Sinilinnu lasteaiast on kooli läinud hea ettevalmistusega lapsed.

Ümarlaua lõppedes lepiti kokku, et koostööd jätkatakse. Järgmisel korral räägitakse erinevate metoodikate kasutamisest koolis ja lasteaias.

 

 

Top