Toidukulu päevamaksumus

Alates 01.08.2022 läheb Tallinna Lasteaed Sinilind üle toitlustusteenusele, mida hakkab pakkuma P.Dussmann Eesti AS. Sellega seoses muutuvad toidupäeva hinnad.

Sõimerühma toidupäeva maksumus on 1.67 eurot (Tallinna linn tasub 1,67 eurot) ja aiarühma toidupäeva maksumus 2.99 eurot (Tallinna linn tasub 2,00 eurot, lapsevanem tasub 99 senti toidupäeva eest).

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsuse ja direktori käskkirjaga kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommikusöögi, lõunasöögi ning õhtuoote tasu.

Alus Tallinna Lasteaed Sinilind direktori 30.06.2022 käskkiri nr 1-2/8.

Top