Suukooli projekt Sipsiku rühmas

Projektis: “Suukool võitleb suukollidega” osales sellel aastal Sipsiku rühm. Projekti algus oli oktoobris 2019 ja lõpp märts 2020. Rühmas oli tabel, kus märgiti ära igakuised hommikused ja õhtused hambapesud koostöös lapsevanematega. Rühmas oli ka projektõppe kuu teemal- Hoian ja hoolin, kus erilist tähelepanu pöörati tervislikele tegevustele. Lasteaia med töötaja Tiiu rääkis lastele hammaste tervishoiust ja kõik lapsed said suumaketil hambaid puhastada. Kõik osalenud lapsed said suukooli tunnistuse ja väikese meene projektis osalemise eest.

Aitäh õpetaja Maris Malininile tervislike eluviiside propageerimise eest Sipsiku rühmas!

 

Top