Sinilinnu SIPO

Selle aasta alguses moodustati meie lasteaias meeskond, kes hakkab vähemalt kord kuus tegema energiakulutuste ülevaatust. Patrulli kuuluvad majandusjuhataja Õie kõrval ka kaks last Tupsude rühmast ja kaks last Juku – Pilli rühmast. SIPO liikmed valiti rühmades salajase hääletuse teel, seega on tegemist väga usaldusväärsete keskkonnaspetsialistidega.

SIPO ülesandeks on kontrollida, et lambid asjata ei põleks, et veega käitutakse kokkuhoidlikult ning jälgitakse ka prügi sorteerimist.

SIPO meeskonna liikmed tunned ära töötõendi järgi.

Seega, juba praegu on kasulik lampe kustutada, veekasutust jälgida ning rühma prügisorteerimine korda seada.

Top