Sinilinnu mõttekoda tegutseb.

Ka sellel aastal on Sinilinnu mudilaste mõttekoda kogunenud, et arutada erinevatel teemadel. Mõttekoja liikmed on 6-7 a rühmadest teiste laste poolt hääletuse tulemusel valitud rühmakaaslased.

Oktoobris oli teemaks Vesi, kus arutati teema üle ja tekkis mõistekaart. Lapsed mõtlesid välja ja kujundasid ka ise veepuhastusmasinad.

Novembri teema oli lasteaia õueala, kus kujundati ühistöös lasteaia kaart . Lisaks olemasolevatele puudele, lindudele, loomadele ja atraksioonidele kujundati sinna ka tiik, mis võiks laste arvates  lasteaias olla.

Mõttekojas osalemine annab lastele võimaluse avaldada oma arvamust, teha kaaslastega koostööd ja tunda ennast vajalikuna oluliste teemade arutlemisel.

 

Top