Rohelise kooli tegemisi

Rohelise kooli tunnustusüritus toimus 5.06 Rahvusraamatukogus. Meie lasteaed on osalenud programmis 3 aastat. Selle aasta teemadeks olid: vesi, liigirikkus ja õueala. Lapsed osalesid õppekäikudel veepuhastusjaamas, õppisid märkama taimi ja loomi lasteaia õuealal ja tegid palju muudki, mis kõik on toetamas rohelist mõtteviisi. Usume et Rohelise Kooli programmis osalemine õpetab nii lapsi, töötajaid kui ka lapsevanemaid olema keskkonnateadlikumad ja hoolivamad ümbritseva keskkonna suhtes.

 

 

Top