I advendi soovid

Käes on taaskord jõuluaeg. Rahu ja ootuse aeg. Soovide ja mõtiskluste aeg. Sinilinnu pere soovib teile kõigile rahulikku ja mõnusat jõuluaja algust. 

Mardid ja kadrid Sinilinnus

Rahvatraditsioonidele kohaselt tähistame ka meie igal aastal Sinilinnu lasteaias mardi- ja kadripäeva. Tavakohaselt liiguvad meil sel ajal kostümeeritult ringi lõpurühmade lapsed. Nii ka seekord. Vikerkarud olid kehastunud kadrideks ja Sipsikud martideks. Kui mardid olid tumedad ja natuke hirmsad, siis kadrid vastukaaluks ilusad ja helged. Mõistatusi küsisid aga ühtviisi mõlemad ning kontrollisid ka tubade korrasolekut ja muid laste teadmisi.

Kükitades tugevaks ja targaks

Meie lasteaed osales suurel väljakutsel „Kükitades tugevaks ja targaks!“ See oli traditsiooniline spordihommik, mida tänavu peeti 26. novembril.

Spordihommiku tava algatas seitse aastat tagasi linnapea Mihhail Kõlvart, kes kutsus nüüdki kõiki haridusasutusi aktiivselt kaasa lööma. Seekord esitas linnapea väljakutse teha ühe minuti jooksul nii palju täiskükke kui jõuame, eesmärgiks jõuda ühiselt koos lasteaedade ja koolidega poole miljoni kükini.

Miks just kükitamine? Kükk on olulisemaid baasharjutusi iga teadliku liikuja treeningkavas. See on lihtne ja tõhus ega nõua mingit lisavarustust. Täiskükk koormab suurt hulka meie lihastest ning kui seda õigesti teha, on see kasulik kogu kehale.  Vähemalt korra tunnis tuleks lauast tõusta ja end kükkidega virgutada. Ja nagu teada – terves kehas on ka terve vaim!

Sinilinnu pere sai kokku 2967 kükki!

Uuendatud looduse õpperaja avamine

Meie lasteaed töötab J.Käisi üldõpetuse põhimõtete järgi. J.Käis propageeris laste isetegemist ja seda vahetus keskkonnas ning leidis, et üheks heaks võimaluseks on looduse õpperada. Õpperajal saab laps vaatluspunktidega tutvuda neljal aastaajal ja nii nendega lausa sõbraks.
25.november oli lasteaias see tähtis päev, kus saime avada uuendatud looduse õpperaja. Õpperaja kaardi juures oli magama jäänud Karu, kes leidis, et talle on tore majake ehitatud. Sinna kalpsas ka Jänes ning rõõmustas, et kaardile on märgitud kohad, kust ta leiab porgandit. Lapsed äratasid koos Jänesega Karu üles ning koos tantsiti, lauldi ja mängiti. Selle peale lendas kohale Sinilind, kes rääkis, mis kaart see tegelikult on ja miks meil see siin on. Nüüd sai ka Karu aru, miks tema postkastis olid hommikul õpperaja kaardid koos toredate ülesannetega erinevates vaatluspunktides. Karu jagas rühmadele kaardid ja ülesanded ning lapsed koos õpetajatega asusid innuga tegutsema.

Ilm oli küll vihmane, aga laste rõõm muutis selle päeva säravaks ja vahvaks.

Suur aitäh Kaiele korraldamise eest ja kõigile osalejatele!

Virtuaalkonverents “Märka mind”

20 novembril tähistatakse ülemaailmset lastepäeva. Vesiroosi lasteaed jagas selle tähistamiseks meiega üleskutset osaleda Mustamäe lasteaedade virtuaalkonverentsil “Märka mind”. Vikerkarude õpetajad arutlesid lastega, mida tähendab nende jaoks turvalisus ning mida saaksid õpetajad, vanemad ja teised lapsed teha selleks, et lasteaias oleks kõigil hea olla. Arutelust sündis vahva plakat. Laste mõte oli siduda pildid ja tekst vesiroosi temaatikaga, kuna sellenimeline lasteaed kutsus meid osalema.

Hoiame end ja oma lapsi!

 

Helgi ja sära!

Aasta pimedaim aeg on käes ning lasteaia õuealal on taas helkuripuu. Kui Sul on helkureid üle, siis võid selle helkuripuule riputada ja kui Sul helkurit pole, siis palun võta see endale ning ole nähtav!

Kirjeldus puudub.Kirjeldus puudub.

Muumide isadepäev

Muumide isadepäeva tähistamine möödus sel aastal lasteaia hoovi avastades….pimedas ja taskulampidega. Õpetajad olid peitnud torbikute alla tähti, millest kokku sai kleepida sõna ISSI. Tähtede otsimine oli trikiga, enamik torbikute aluseid olid tühjad. Koos issidega või mõne muu pereliikmega joonistati vastastikku teineteist. Ja õhtu lõpp oli eriti mõnus, sai grillida viinereid ja vahukomme. Mmmm, mõnus :)

Aabitsakukel külas

Vikerkarud külastasid 15. novembril Eesti Lastekirjanduse keskust. 

Tunnis “Aabitsakukel külas” tutvuti eri aegade aabitsatega ja saadi teada, kuidas vanasti lugema õpiti. Üheskoos uuriti ladina ja gooti tähestikku ning aabitsakukke.

Vahva oli lugeda ja läbi mängida vana aabitsajuttu. Lastekirjanduskeskuses vaadati ka kaasaegseid erilisi aabitsaid, prooviti lugeda ning mõista tähesalme murdekeelsest aabitsast.

Lapsed said tähekaarte meisterdada. Lastekirjanduskeskuses kuuldu kinnitamiseks tehti aabitsateemaline viktoriin.

Oli väga vahva ja õpetlik käik!

Vikerkarud Muraste looduskoolis perepäeval

Vikerkarud tähistasid isadepäeva  Muraste looduskooli programmiga “Valguse ootus” – käidi laternatega pimedas metsas, mõtiskleti valguse olulisuse ning vana-aja kommete üle, mis aasta lõpu ja pööripäevaga kaasas käisid ning mängiti vana aja rahvamänge. Perepäeva lõpetas tore piknik lõkke ääres ja tossu täis püstkoda.

Aitäh korraldajatele ja osalejatele!

Ümarlaud Arte Gümnaasiumiga

8.novembril oli meie õpetajatel hea võimalus jagada oma kogemusi ja kuulda Arte Gümnaasiumi õpetajate kogemusi üldõpetuse rakendamisest lasteaias ja koolis.

Tutvustasime J.Käisi üldõpetuse põhimõtteid, millest meie oma töös lähtume: lapsepärasus, elulisus, näitlikkus, isetegevus. Rääkisime Tallinna Ülikooli läbiviidavas juhtimiskoolituses osalemisest ning programmi tegevustest ja mõjust üldõpetuse rakendamisele. Õpetajad jagasid kogemusi lõimitud tegevustest ja projektidest, mis said alguse laste huvidest. Meie eesmärgiks on, et lapsed oleksid kõigisse tegevustesse aktiivselt kaasatud, et keskkond toetaks maksimaalselt õpitavat (õuesõpe, õppekäigud, esinejad jne), et tegevused toimuksid laste huvidest lähtuvalt (laste vaatlused, vanematelt küsimine, lastelt küsimine) ning sujuvalt ja lõimitult,

Arte Gümnaasiumi õpetajad rääkisid, et on üldõpetuse rakendamisele suuremat tähelepanu pööranud juba kuus aastat. Osaletakse Tallinna Ülikooli Tuleviku Kooli programmis paaristundide projektiga. Eesmärgiks on õpilaste motivatsiooni tõstmine. Õpetajad tutvustasid, kuidas rakendatakse üldõpetust algklassides ning jagasid toredaid kogemusi ja ideid teemapäevadest ja õuetundidest. Üldõpetuse tulemusena oskavad õpilased erinevate ainete vahel seoseid luua.

Üheskoos leidsime, et soovime üksteise vahvaid tegevusi/tunde külastada ning selle võimaluse lasteaia ja kooli õpetajatele ka selleks õppeaastaks loome.

Jääme uusi ümarlaudu ootama, et taas kogemusi jagada ja üksteiselt õppida.

Aitäh kõigile osalejatele!

Kirjeldus puudub.

Top