Lasteaia töökorralduse reeglid suvel 2020

TALLINNA SINILINNU LASTEAIA TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA SUVI 2020

Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.

 

  Tegevused

 

Kokkulepped lasteaias
1. Laste vastuvõtt Laste vastuvõtt ja üleandmine toimub juunis ja juulis õues või välisuksel. Alates 17.augustist, kui lasteaiateed alustavad uued sõimerühma lapsed, lubame vanemad rühma, et lastele kohanemisperioodil toeks olla.

Lasteaeda võetakse vastu täiesti terveid lapsi.

Haigussümptomite olemasolul on õpetajal õigus laps koju saata. Mänguasju, raamatuid jms kodust kaasa ei too.

2. Laste ja töötajate tervise kaitse (heakorra ning hügieeni tagamine, haigestumised jms) Lasteaia välisuste juures on käte desinfitseerimisvahendid. Rühmade koristus toimub enesekontrolliplaani järgi, lisaks kasutatakse desinfitseerimisvahendeid pindade puhastuseks.

Respiratoorsete haigusnähtudega lapsi ei tohi lasteaia tuua. Samuti ka lapsi, kelle leibkonnas on tuvastatud COVID-19 haigus.

Respiratoorsete haigusnähtudega õpetajad ja töötajad peavad jääma koju.

Töötajad järgivad Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhistest laste ja töötajate tervise kaitseks ja turvalisuse tagamiseks.

3. Rühmade komplekteerimine

 

Suvised rühmad komplekteeritakse lähtuvalt laste arvust ja töötajate puhkustest. Vastavalt olukorrale lähtume sellest, et laste lähikontaktsete ring oleks võimalikult kaua muutumatu. Suvisel perioodil rakendame naaberrühmade kokku panemist. Lisaks võtame Sinilinnu lasteaeda suvelapsi Tammetõru ja Männi lasteaiast.
4. Õppe- ja kasvatustöö

 

Õppe- ja kasvatustöö toimub suvise õppekava järgi. Eliisis pannakse kirja päevakirjeldused.

Võimalikult palju viibitakse värskes õhus.

Rakendatakse õuesõpet jt aktiivõppe meetodeid.

5. Toitlustamine

 

Lasteaias on oma köök ja see töötab tavapäraselt.

Toidu valmistamisel ja jagamisel järgitakse kõiki tervisekaitsenõudeid.

6. Kommunikatsiooni juhtimine Kõik oluline info edastatakse lapsevanematele eliis.ee keskkonnas või meililistis direktori või teda asendatava töötaja poolt. Igapäevasuhtlemiseks kasutame elektroonilisi kanaleid.

Kohapeal direktori vastuvõttu ei toimu.

Direktor Anu Sarap, telefon 6536256, e-post direktor@sinilind.edu.ee

Direktor teavitab Tallinna Haridusametit, personali ja lapsevanemaid järgnevalt:

–          Tallinna Haridusametit – e-posti, telefoni teel

–          Personali – suuliselt, telefoni, eliisi, meilide kaudu

–          Lapsevanemaid – eliisi, fb kaudu, meili teel

Õpetaja teavitab juhtkonda ja lapsevanemaid järgnevalt:

–          Juhtkonda – suuliselt, telefoni teel

–          Lapsevanemaid – suuliselt, telefoni teel ja eliis infosüsteemi kaudu

Lapsevanem teavitab juhtkonda ja õpetajaid järgnevalt:

–          Juhtkonda – telefoni, e-posti ja eliisi kaudu

–          Õpetajaid – suuliselt, telefoni ja eliisi kaudu

7. Uute laste vastuvõtmine ja harjutamine lasteaiaga

 

Uued lapsed saavad lasteaiaga kohaneda õuealal, laste õuesoleku ajal, augustis ka siseruumides, mida võib korraldada kokkuleppel vanematega graafiku alusel (lapsega kaasas üks vanem).

Alates 17.augustist, kui lasteaiateed alustavad uued sõimerühma lapsed, lubame uute laste vanemad eelnevalt kokkulepitud ajakava alusel rühma, et lastele kohanemisperioodil toeks olla.

8. Asenduslasteaeda minek, asenduslasteaias olek 22.06 – 17.07. on lasteaias kollektiivpuhkus ja sel ajal on 5 Sinilinnu last Tammetõru lasteaias ja 19 last Männi lasteaias.

20.07 – 14.08 on Sinilinnus asenduslapsed Männi ja Tammetõru lasteaiast.

Tallinna Männi Lasteaed,  E. Vilde tee 103, 12911 Tallinn, 653 6361, e-post manni@manni.edu.ee

Tallinna Tammetõru Lasteaed,  Tammsaare tee 79, Tallinn 13416, e-post direktor@tammetoru.edu.ee

Iga trepikoja välisuksel on laste nimekiri ja märgitud rühma nimetus, kuhu laps tuleb viia. Kui laste vastuvõtmine toimub õues, siis on igal õpetajal paberkandjal nimekiri ja ta suunab uusi lapsi talle määratud rühma või õpetaja juurde.

9. Laste kojuminek

 

Laste üleandmine lapsevanemale toimub õues või välisuksel.

Lapsevanem lahkub territooriumilt võimalikult kiiresti ning ei jää koos lapsega territooriumile mängima.

Kui lapsevanemal on vaja õpetajaga infot vahetada, siis järgitakse 2+2 nõuet.

 

 

Sinilinnud lähevad kooli

Väikesed sinilinnud on suureks sirgunud ja sügisel alustavad Värvuke ja Naksitrallid oma esimest kooliaastat. Juuni alguses toimusid nendes rühmades lõpupäevad. Meie lasteaia traditsioonide hulka kuuluvad  nimede kirjutamine lasteaia lõpuraamatusse , lõputunnistuste pidulik jagamine , puude istutamine õuealale jms. Lapsed laulsid lasteaia laule ja tantsisid tantse, eriti meeldis disco.

Soovime Värvudele ja Naksitrallidele toredat kooliaega ja palju sõpru. Teie vahvaid lasteaia- aastaid jäävad meenutama õuealale istutatud kuusk ja õunapuu.

 

 

Rohelise kooli tunnustus

Meie lasteaed on juba alates 2016 a Rohelise kooli tegevustes osalenud. Juba esimesel aastal pälvisime rohelise lipu, ka…

Posted by Tallinna Lasteaed Sinilind on Esmaspäev, 8. juuni 2020

Kohatasu taastamine alates 1. juunist 2020

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu määrusele „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ vabastati vanemad munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest alates 16. märtsist kuni 31. maini 2020.

Alates 1.juunist 2020 on kohatasu taastatud

Lasteaias algas aiapidamine

Meie lasteaia aiapidamine on täies hoos. Rõõmupallid külvasid ja istutasid ube, salatit, tilli ning saialilli. Juku…

Posted by Tallinna Lasteaed Sinilind on Kolmapäev, 27. mai 2020

Emadepäev Juku Pilli rühmas

Selle aasta emadepäevaks valmistasid lasteaia lapsed  toredaid kaarte või ehteid oma emadele. Juku Pilli rühm korraldas virtuaalnäituse, kuhu paluti lapsel joonistada pilt oma emast ja  ka emad joonistasid oma lapsi. Tööd on omanäolised ja erinevates stiilides. Suur tänu kõigile osalejatele!

Jüripäeva rattaralli

Aprilli lõpus toimus traditsiooniline Sinilinnu rattaralli. Palusime oma lasteaeda saata pilte meie tublidest osalejatest. Kõik vahvad ratturid olid varustatud turvavarustusega ja ka rattaid oli erinevaid. Suur tänu kõigile osalejatele!

Lemmikloomapäev Juku Pillis

21.04 tegid Juku Pilli õpetajad ettepaneku, et lapsed tutvustaksid rühma kaaslastele oma lemmikloomi, nende nime ja vanust. Fotod lemmikutest jagati rühma facebooki grupis ning sellest sündis üks vahva lemmikloomanäitus. Lemmikloomapäev on toimunud ka laste ettepanekul varemgi meie lasteaias, nüüd siis sai tänu õpetajatele see teoks ka virtuaalselt.

Aitäh kõik toredad lemmikud, lapsed, lapsevanemad ja õpetajad!

 

 

 

Põngerjad ja Tibuke õpivad kõikjal.

Sõimerühmade õpetajad on jaganud lapsevanematega toredaid ja vahvaid mänge, mida saab ka kodustes tingimustes teha. Olgu see siis kunstitegevus, lavastusmäng, meisterdamine või liikumine looduses. Vanemad on väga vahvalt oma tegemised üles pildistanud ja õpetajatele edastanud. Me õpime kõikjal on väikeste Tibukeste ja Põngerjate tegevustes väga hästi näha! Aitäh õpetajatele ja laspevanematele!

 

Rahvusvaheline joonistusvõistlus

Kalade rändepäeva  rahvusvahelist joonistusvõistlust korraldab World Fish Migration Foundation koostöös fondiga WildlifeForever. Osalejate vanus 5-18.a ja kunstitööde eesmärgiks on propageerida ja tutvustada kaladega seonduvat seda kunstiliselt  kujutades. Tupsude rühma õpetaja Hanne Aguraijuja tutvustas lastele erinevaid kalu, nende eluviise, käitumist jms. Laste kunstitööd kaladest olid väga värviküllased ja fantaasiarikkad. Seekord saatsime näitusele Isabella, Adeele ja Lisandra tööd. Suur tänu joonistajatele ja juhendajale!

Kalade diplom

Top