Projektid

FOLK ART

Projekt viiakse läbi E twinningu protaalis, veebipõhiselt.

Projekti üldine koordinaator: Rumeenia

Projekti töökeel: inglise keel

Projekti koordinaator lasteaias õppealajuhataja Triin Penu
Osalevad maad: Türgi, Bulgaaria, Kreeka, Poola, Ukraina, Leedu, Norra, Albaania, Malta, Läti, Eesti, Itaalia, Portugal, Rumeenia.
Osalevad lapsed alates 4 eluaastast.
Kestvus: sept 2016 kuni mai 2017
Projekti eesmärgid:

  • Tutvuda teiste maade kultuuritraditsioonide ja kommetega (rahvariided, tähtpäevad, laulud-tantsud jne)
  • Tutvustada oma maa kultuuritraditsioone laste tegevuse kaudu (Fotod ja videod laste käelistest tegevustest ja rahvalauludest, tantsudest)

Meie lasteaiast osalevad Tupsude, Juku Pilli, Sipsiku, Vikerkarude, Muumide ja Rõõmupallide lapsed, vähem sõimerühmad.
Selle aasta tegevusteks on olnud lasteaia tutvustus, eesti rahvariiete ja -kommete esitlemine.
Mardipäeva ja kadripäeva kommete tutvustamine ning jõulukombed on hetkel esitlemisel, samuti osalevad mõlemad vanemad rühmad rahvatantsuga ja eesti jõululauluga.

 

TERVISEEDENDUS

Seoses terviseedenduse eestvedamisega Mustamäe Linnaosas korraldab lasteaed Sinilind mitmeid temaatilisi üritusi nii lastele kui ka õpetajatele.
Lastele korraldame Mustamäe TEL olümpiamänge, õpetajate hulgas on saanud populaarseks meie õppealajuhataja Triin Penu eestvedamisel toimuv Mustamäe TEL mälumäng.

KESKKONNAHARIDUS

Loodusõpperaja (2011) finantseerimise saime Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti (KIK) ”Looduse vahetu kogemine ja avastamine Tallinna Lasteaed Sinilind loodusõpperajal” kaudu.

Lasteaed Sinilind tervise- ja spordirada täiendasime loodusõpperajaga, kus on 10 erinevat keskkonnateadlikkust käsitlevat teemapesa. Teemapesad koosnevad infotahvlitest ja teemakastidest, mis sisaldavad näitlikku materjali, õppemänge, töölehti õpitu kinnistamiseks.

Teemapesade – ja kastidele temaatika on putukad, linnud, loomad, lilled, marjad, kompost, prügi, puud, vesi, ilm.

Loodusõpperada võimaldab Lasteaia Sinilind ja Mustamäe TEL lastele, õpetajatele ja lastevanematele aastaringselt keskkonnateadlikkuse tõstmist läbi avastus- ja kogemusõppe.

Korraldame Mustamäe TEL lasteaedadele loodusõppepäevi „Loodusrada kutsub külla”