Õpetaja abide kooolitus

Sinilinnu lasteaias toimus 7. septembril koolitus õpetaja abidele teemal “Laste käitumine ja sellele reageerimine”. Koolitajaks Lii Lilleoja.

Õpetaja abid said teada, et väga oluline on täiskasvanu käitumine:
ta peab olema enesekindel, kuid mitte agressiivne, suutma anda juhiseid kindla ja rahuliku häälega, kiireid liigutusi ei tohiks teha ning täiskasvanud peavad suutma sisendada rahu.

Saadi ka häid soovitusi probleemide lahendamiseks:

Probleeme tuleb lahendada koos lapsega arutledes – määratleda koos probleemi olemuse, otsida erinevaid lahendusi, laste lapsel valida nende hulgast sobivaim, teha koos tegutsemisplaan.

Lapsele tuleb õpetada sotsiaalseid oskusi – harjutada koos, näidata ette, aidata ellu rakendada (nt kehahoid, hääle valjus, vestlusoskus).

Õpetada lapsele enesekontrolli oskusi ja mitteagressiivseid käitumisviise, aidata lapsel analüüsida olukorda.

Loobuda negatiivsest hoiakust – tegemist on areneva lapsega, kes saab alati paremaks muutuda!

Top