Mustamäe lasteaedade ja koolide õpetajate koostöötund

Arte Gümnaasiumi ja Tallinna Lasteaed Sinilind eestvedamisel toimus 2.aprillil Sinilnnu lasteaias koostöötund teemal: Lapse eripäradega toimetulemine ja seda toetavad metoodikad – kuidas jätkata koolis lasteaias alustatud tööd? Osalesid 40 õpetajat nii Mustamäe koolidest kui lasteaedadest.

Tervistussõnad osalejatele ütles Anu Sarap, kes tutvustas lasteaed Sinilind töid ja tegemisi. Järgnevalt juba arutleti rühmades probleemide ja võimaluste üle nii lasteaedades kui ka koolides. Iga töörühm esitas ka oma arutelu kokkuvõtted.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et koostöötund võimaldas kooli ja lasteaia õpetajatel üheskoos mõtteid vahetada, leida sarnasusi ja erinevusi.

Top