Mardid ja kadrid Sinilinnus

Rahvatraditsioonidele kohaselt tähistame ka meie igal aastal Sinilinnu lasteaias mardi- ja kadripäeva. Tavakohaselt liiguvad meil sel ajal kostümeeritult ringi lõpurühmade lapsed. Nii ka seekord. Vikerkarud olid kehastunud kadrideks ja Sipsikud martideks. Kui mardid olid tumedad ja natuke hirmsad, siis kadrid vastukaaluks ilusad ja helged. Mõistatusi küsisid aga ühtviisi mõlemad ning kontrollisid ka tubade korrasolekut ja muid laste teadmisi.

Top