Lasteaia töökorralduse reeglid suvel 2020

TALLINNA SINILINNU LASTEAIA TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA SUVI 2020

Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.

 

  Tegevused

 

Kokkulepped lasteaias
1. Laste vastuvõtt Laste vastuvõtt ja üleandmine toimub juunis ja juulis õues või välisuksel. Alates 17.augustist, kui lasteaiateed alustavad uued sõimerühma lapsed, lubame vanemad rühma, et lastele kohanemisperioodil toeks olla.

Lasteaeda võetakse vastu täiesti terveid lapsi.

Haigussümptomite olemasolul on õpetajal õigus laps koju saata. Mänguasju, raamatuid jms kodust kaasa ei too.

2. Laste ja töötajate tervise kaitse (heakorra ning hügieeni tagamine, haigestumised jms) Lasteaia välisuste juures on käte desinfitseerimisvahendid. Rühmade koristus toimub enesekontrolliplaani järgi, lisaks kasutatakse desinfitseerimisvahendeid pindade puhastuseks.

Respiratoorsete haigusnähtudega lapsi ei tohi lasteaia tuua. Samuti ka lapsi, kelle leibkonnas on tuvastatud COVID-19 haigus.

Respiratoorsete haigusnähtudega õpetajad ja töötajad peavad jääma koju.

Töötajad järgivad Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhistest laste ja töötajate tervise kaitseks ja turvalisuse tagamiseks.

3. Rühmade komplekteerimine

 

Suvised rühmad komplekteeritakse lähtuvalt laste arvust ja töötajate puhkustest. Vastavalt olukorrale lähtume sellest, et laste lähikontaktsete ring oleks võimalikult kaua muutumatu. Suvisel perioodil rakendame naaberrühmade kokku panemist. Lisaks võtame Sinilinnu lasteaeda suvelapsi Tammetõru ja Männi lasteaiast.
4. Õppe- ja kasvatustöö

 

Õppe- ja kasvatustöö toimub suvise õppekava järgi. Eliisis pannakse kirja päevakirjeldused.

Võimalikult palju viibitakse värskes õhus.

Rakendatakse õuesõpet jt aktiivõppe meetodeid.

5. Toitlustamine

 

Lasteaias on oma köök ja see töötab tavapäraselt.

Toidu valmistamisel ja jagamisel järgitakse kõiki tervisekaitsenõudeid.

6. Kommunikatsiooni juhtimine Kõik oluline info edastatakse lapsevanematele eliis.ee keskkonnas või meililistis direktori või teda asendatava töötaja poolt. Igapäevasuhtlemiseks kasutame elektroonilisi kanaleid.

Kohapeal direktori vastuvõttu ei toimu.

Direktor Anu Sarap, telefon 6536256, e-post direktor@sinilind.edu.ee

Direktor teavitab Tallinna Haridusametit, personali ja lapsevanemaid järgnevalt:

–          Tallinna Haridusametit – e-posti, telefoni teel

–          Personali – suuliselt, telefoni, eliisi, meilide kaudu

–          Lapsevanemaid – eliisi, fb kaudu, meili teel

Õpetaja teavitab juhtkonda ja lapsevanemaid järgnevalt:

–          Juhtkonda – suuliselt, telefoni teel

–          Lapsevanemaid – suuliselt, telefoni teel ja eliis infosüsteemi kaudu

Lapsevanem teavitab juhtkonda ja õpetajaid järgnevalt:

–          Juhtkonda – telefoni, e-posti ja eliisi kaudu

–          Õpetajaid – suuliselt, telefoni ja eliisi kaudu

7. Uute laste vastuvõtmine ja harjutamine lasteaiaga

 

Uued lapsed saavad lasteaiaga kohaneda õuealal, laste õuesoleku ajal, augustis ka siseruumides, mida võib korraldada kokkuleppel vanematega graafiku alusel (lapsega kaasas üks vanem).

Alates 17.augustist, kui lasteaiateed alustavad uued sõimerühma lapsed, lubame uute laste vanemad eelnevalt kokkulepitud ajakava alusel rühma, et lastele kohanemisperioodil toeks olla.

8. Asenduslasteaeda minek, asenduslasteaias olek 22.06 – 17.07. on lasteaias kollektiivpuhkus ja sel ajal on 5 Sinilinnu last Tammetõru lasteaias ja 19 last Männi lasteaias.

20.07 – 14.08 on Sinilinnus asenduslapsed Männi ja Tammetõru lasteaiast.

Tallinna Männi Lasteaed,  E. Vilde tee 103, 12911 Tallinn, 653 6361, e-post manni@manni.edu.ee

Tallinna Tammetõru Lasteaed,  Tammsaare tee 79, Tallinn 13416, e-post direktor@tammetoru.edu.ee

Iga trepikoja välisuksel on laste nimekiri ja märgitud rühma nimetus, kuhu laps tuleb viia. Kui laste vastuvõtmine toimub õues, siis on igal õpetajal paberkandjal nimekiri ja ta suunab uusi lapsi talle määratud rühma või õpetaja juurde.

9. Laste kojuminek

 

Laste üleandmine lapsevanemale toimub õues või välisuksel.

Lapsevanem lahkub territooriumilt võimalikult kiiresti ning ei jää koos lapsega territooriumile mängima.

Kui lapsevanemal on vaja õpetajaga infot vahetada, siis järgitakse 2+2 nõuet.

 

 

Top