Lasteaia töökorraldus Covid-19 leviku tõkestamiseks

Tuletame meelde, et jätkuvalt toimub lasteaias laste vastuvõtmine ja üleandmine õues, halva ilma või erijuhtumite korral välisuksel või eeskojas.

Uued lapsed saavad lasteaiaga kohaneda õuealal, laste õuesoleku ajal.  Alates 16.augustist, kui lasteaiateed alustavad uued sõimerühma lapsed, lubame vanemad maskides rühma, et lastele kohanemisperioodil toeks olla (korraldatud kokkuleppel vanematega graafiku alusel, lapsega kaasas üks vanem).

Lasteaeda võetakse vastu täiesti terveid lapsi.

Töötajad järgivad Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise kaitseks ja turvalisuse tagamiseks.

Top