Lasteaia kohatasu muutus

Teadmiseks!

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “ Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 alusel on alates 1. jaanuarist 2018 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus 61,00 eurot.

Kohatasu ja toitlustuse kulu kohta saab rohkem lugeda Tallinna Haridusameti kodulehelt.

Vajadusel vaadake ka Tallinna Linna poolt pakutavaid soodustusi.

Kohatasu muutus kajastub lasteaia arvel veebruari kuus.

Top