Tugiteenused

Tallinna Lasteaias Sinilind on laste parimaks arenguks järgmised võimalused:

Lapsevanemaid nõustavad kõigis nende kompetentsi kuuluvates küsimustes (kaasa arvatud koolikohustuse edasilükkamine) rühmaõpetajad, vajadusel erispetsialistid, direktor, õppealajuhataja, tervishoiutöötaja.
Vajadusel pöördutakse nõustamiskomisjoni, linnaosa sotsiaal- ja lastekaitsetöötaja poole.

Lapsevanemal on võimalik pöörduda Tallinna Õppenõustamiskeskusesse.

Tallinna Õppenõustamiskeskuses on võimalik saada spetsialistide nõustamisteenust  ja abi – eripedagoogidelt, logopeedidelt, psühholoogidelt ja psühhiaatrilt.

Tänu Tallinna linna toetusele ja abile saavad eelkooliealised lapsed alates 1. veebruarist 2016 võimaluse saada  esmatasandi  logopeedilist – , eripedagoogilist, –  ja psühholoogilist abi gruppides või vajadusel individuaalselt.

Logopeedilist esmatasandi abi osutatakse  eesti ja vene keeles, eripedagoogilist  abi eesti keeles ja psühholoogilist  abi vene keeles.

Õppenõustamiskeskuse spetsialistid püüavad oma töös  arvestada igakülgselt nii laste kui ka vanemate vajadusi abi saamiseks.

Tallinna linna elanikele on kõik  õppenõustamiskeskuse teenused tasuta.