Ruumide rent

Tallinna Lasteaed Sinilind annab rendile lasteaia saale ning õueala ürituste ja lasteringide korraldamiseks.

  • Muusikasaali kasutamine esmaspäevast reedeni laste ringideks ja huvitegevuseks- 6 eurot (60 minutit)
  • Muusikasaali kasutamine tööpäeval esmaspäevast reedeni 13,00 eurot (60 minutit)
  • Võimla kasutamine tööpäeval esmaspäevast reedeni lasteringideks ja huvitegevuseks 6,00 eurot (60 minut)
  • Õueala (spordiväljaku) kasutamine – 10 eurot (60 minutit) Tammsaare tee 115
  • Vajadusel saab rentida esitlustehnikat.

Lasteaia ruumide ja õueala ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti 08.juuni 2010 käskkiri nr 1-2/319
“Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine”