Lasteaia tasud

Lasteaiatasu koosneb lapsevanema poolt makstavast osalustasust ja toidurahast.

Lasteaia arve esitab Tallinna Finantsteenistus vanema poolt antud e-maili aadressile kalendrikuu alguses.

Tasumine toimub arve alusel panka arvestades maksetähtaega. Lapse ja lapsevanema andmete (telefon, aadress, isikukood, e-post) õigsuse eest vastutab lapsevanem.
Arvet puudutavate andmete muutumisel palume vanemal esitada vabas vormis avaldus lasteaia direktorile.

Vanema osalustasu: alates jaanuar 2020 on 71,25.- eurot kuus.
Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest.
Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Lasteaia toidutasu alates 01.08.2018:

Sõimerühmas 1.80 EUR päev

Aiarühmas 2.00 EUR päev