Lasteaia tasud

Lasteaiatasu koosneb lapsevanema poolt makstavast osalustasust ja toidurahast.

Lasteaia arve esitab Tallinna Finantsteenistus vanema poolt antud e-maili aadressile kalendrikuu alguses.

Tasumine toimub arve alusel panka arvestades maksetähtaega. Lapse ja lapsevanema andmete (telefon, aadress, isikukood, e-post) õigsuse eest vastutab lapsevanem.
Arvet puudutavate andmete muutumisel palume vanemal esitada vabas vormis avaldus lasteaia direktorile.

Vanema osalustasu: alates jaanuar 2020 on 71,25.- eurot kuus.
Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest.
Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Alates 01.08.2022 muutuvad Tallinna Lasteaed Sinilind toidupäeva hinnad.

Sõimerühma toidupäeva maksumus  on 1.67 eurot  (Tallinna linn tasub 1,67 eurot) ja aiarühma toidupäeva maksumus 2.99 eurot (Tallinna linn tasub 2,00 eurot, lapsevanem tasub 99 senti toidupäeva eest).

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsuse ja direktori käskkirjaga kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommikusöögi, lõunasöögi ning õhtuoote tasu.

Alus Tallinna Lasteaed Sinilind direktori 30.06.2022 käskkiri nr 1-2/8.