Laps lahkub lasteaiast

Väljaarvamine.

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteaia direktorile avalduse.

Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

Avalduse vormi leiate siit Lasteaiast lahkumise avaldus

Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteaiast välja.
Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord Tallinna Linnavalitsuse määrus 27.12.2006 nr 109

Loe lisaks Tallinna Haridusameti kodulehelt