Laps läheb kooli

Laps läheb kooli

Info lapsevanemale asub Haridusameti kodulehel.

1. klassi astumine

2017 aastal 1. klassi astumise tähtajad ja info asub siin http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine-2

Koolivalmiduse ja vajadusel koolipikenduse osas nõustavad lapsevanemat rühmaõpetajad ning lodopeed. Koolikohustuse edasilükkamisest saab täpsemalt lugeda siit.

Nõustamiskomisjoni otsusega koolikohustuse pikenduse saanud last toetavad kõik lasteaia erispetsialistid, tugisüsteemid ja koostöös lapsevanemaga koostatakse talle individuaalne õppekava