Lapsevanemale

VAJALIKUD DOKUMENDID LASTEAIAS

Lapse lasteaeda saamiseks:
– täidab lapsevanem kooliseelsesse lasteasutusse vastuvõtu lasteaiakoha taotluse.

Lapse lasteaeda tulles:
– täidab lasteaeda vastuvõtmise avalduse.

Lapse lasteasutusest väljaarvamise korral:
– esitab lapsevanem lasteasutuse direktorile avalduse lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamiseks hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist. Avalduse saab alla laadida siit Lasteaiast lahkumise avaldus

(alus: Tallinna Linnavalitsuse määrus 27. detsember 2006 nr 109
(Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord)