Lapsevanemale

VAJALIKUD DOKUMENDID LASTEAIAS

Lapse lasteaeda saamiseks:
– täidab lapsevanem kooliseelsesse lasteasutusse vastuvõtu lasteaiakoha taotluse.

Lapse lasteaeda tulles:
– täidab lasteaeda vastuvõtmise avalduse.

Lapse lasteasutusest väljaarvamise korral:
– esitab lapsevanem lasteasutuse direktorile avalduse lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamiseks hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist. Avalduse saab alla laadida siit Lasteaiast lahkumise avaldus

(alus: Tallinna Linnavalitsuse määrus 27. detsember 2006 nr 109
(Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord)

LAPSEVANEMAL ON VÕIMALIK

Loobuda lasteaias erinevatest toidukordadest.
Selleks täidab lapsevanem avalduse blanketi.

Blankett tuleb esitada sügisel hiljemalt 15. septembriks ja talvel 20. detsembriks.

Taodelda toidudotatsiooni.
Dotatsiooni on võimalik taodelda perel, kelle netosissetulek 1 pereliikme kohta on alla 95,87 euro kuus.
(alus: Tallinna Linnavolikogu määrus 4. märts 2004 nr 7)

Avaldused palume esitada allkirjastatult/digiallkirjastatult lasteaia direktorile.