Johannes Käisi didaktilised põhimõtted meie lasteaia õpetajate töös

Kolmapäeval, 13.oktoobril toimus õpetajatele praktiline sisekoolitus, mille käigus avasime Johannes Käisi didaktilisi põhimõtteid:

ARENEMISKOHASUSE ehk LAPSEPÄRASUSE nõue –  kõik, mida annab kasvatus ja õpetus lapsele, peab liituma ta individuaalsusega. Töötempo on sünnipärane omadus, mida kasvatusega tunduvalt muuta ei saa;

ISETEGEVUSE ehk AKTIIVSUSE põhimõte võib teostuda aktiivsusena ja spontaansusena. Vaba tegevus ehk spontaansus eeldab 1) isiku oma algatust, lähtumist oma huvidest ja soovidest, 2) vaba eneseväljendust, iseseisvust töövahendite ja teede valikul ning töö täitmisel;

TÖÖPRINTSIIP – produktiivse töö kõrgeim vorm on loov töö – iseseisvalt algatatud, kavastatud, sisustatud ja lõpule viidud. Eeskuju mõju on selles kaudne, aga siiski olemas;

VAATLIKKUSE ehk KONKREETSUSE nõue – näitlik õppeviis on ainus õppeviis, mis võimaldab ühendada lapse isetegevust ja õpetaja juhtimist. Vaatlusel tuleb kasutada võimalusel kõiki meeli;

ELULÄHEDUSE (ehk KODUKOHA) põhimõte – suuremal või vähemal määral täiendatakse ikka õpetust ainega, mida toob lasteni elu ise;

TERVIKLUSE ja KESKUSTUSE põhimõte – kui üldõpetuse teemad valitakse laste kodusest elust ja koduümbrusest, siis on üldõpetuslik töökorraldus lapsepärasuse-, eluläheduse- ja kodukoha-printsiibi õige teostamisviis;

PÕHJALIKKUSE nõue – põhjalik õpetus peab vältima laialivalgumist, pealiskaudsust… Koondades lapse vaimseid jõude vähemale, kuid olulisemale ainele ja viies teda aegamööda edasi;

ÜHISKONNA ehk SOTSIAALSUSE põhimõte – lapsed märkavad mängudes ja rühmades töötades kaaslaste erinevusi ja võimeid, hindavad neid.

Erinevate grupitööde ja mängude kaudu aitas meil Käisi põhimõtteid paremini mõista J.Käisi Seltsi kauaaegne liige Kai Võlli.
Sisekoolituse sari jätkub avatud tegevustega, nende analüüsimisega ja põhimõtete teadlikustamisega.

Kirjeldus puudub.Kirjeldus puudub.Kirjeldus puudub.Kirjeldus puudub.

Top