Lasteaia visioon, missioon ja põhiväärtused

Visioon

Tallinna Lasteaed Sinilind on paindlik, kõiki osapooli kaasav innovaatiline organisatsioon.

Missioon

Tallinna Lasteaed Sinilind on laste ja vanemate poolt hinnatud, tervistedendav ja keskkonda väärtustav lasteaed.

Lasteaia põhiväärtused

Lapsekesksus – olla avatud uuele, osates teha valikuid, lähtudes lapsest ja lasteaia prioriteetidest nii, et kooli läheb tark, toimetulev ja terve laps.

Eeskuju – olla eeskujuks suhtlemisel ja sõbralikul käitumisel kõikidel tasanditel (lapsed, töötajad, vanemad, külalised, koostööpartnerid jt).

Innovaatilisus – olla arenemisvõimeline, professionaalne ja üksteist õpetav personal.

Meeskonnatöö – olla koostööaldis, olla üksteisele toeks.

Tervisedendamine ja keskkonnasäästlik mõtteviis – osata olla terve, toituda tervislikult, palju liikuda värskes õhus, õppida ja mängida õues ning olla säästlik keskkonna suhtes.