Autor: Anu Sarap

Tallinn vabastab lapsevanemad aprilli lõpuni lasteaia kohatasust

Tallinna linnavalitsus kavandab täiendavat abimeetmete paketti, mis muuhulgas näeb ette lapsevanematele Tallinna lasteaedades käivate laste kohatasu vabastust alates homsest, 11. märtsist kuni 30. aprillini. https://www.tallinn.ee/est/haridus/Uudis-Tallinn-vabastab-lapsevanemad-aprilli-lopuni-lasteaia-kohatasust-2?filter_otsing_uudis_rubriik_id=100    

Lasteaia kollektiivpuhkus

Armsad lapsevanemad! Meie lasteaed on 2021.a suvel kollektiivpuhkusel 15.06.2021-14.07.2021 Oleme taas avatud 15.07.2021 Meie lasteaia asenduslasteaed on seekord Tallinna Lepistiku Lasteaed, mis asub aadressil Retke tee 4.  

Lasteaia töökorraldus Covid-19 leviku tõkestamiseks

Väljavõte TALLINNA LASTEAED SINILIND COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAAN´ist Kehtestatud direktori 31.08.2020 käskkirjaga nr 1-2/3 Koroonaviiruse leviku kolm stsenaariumi ja õppetöö korraldamine lasteaedades Roheline stsenaarium Viiruse levik on kontrolli all, lisanduvate nakatunute hulk ööpäevas on madal. Lasteaiad on avatud, toimub tavapärane

Peaminister tänab

Peaminister Jüri Ratas saatis lasteaiale tänukirja koroonaviiruse eriolukorra ajal tehtud töö ja panuse eest!  

Lasteaia töökorralduse reeglid suvel 2020

TALLINNA SINILINNU LASTEAIA TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA SUVI 2020 Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.     Tegevused   Kokkulepped lasteaias 1.

Kohatasu taastamine alates 1. juunist 2020

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu määrusele „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ vabastati vanemad munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest alates 16. märtsist kuni 31. maini 2020. Alates 1.juunist 2020 on kohatasu taastatud

20.-24.aprillini lasteaias avatud kaks rühma

Head lapsevanemad! Lasteaias on avatud 2 rühma. Laste üleandmine ja vastuvõtmine toimub endiselt välisuksel. https://www.tallinn.ee/est/haridus/Oppetoo-korraldamine-eriolukorras-2?fbclid=IwAR1hMIm7UXjAkGL0H_g5nAKZVhTmRNtRRc1Jz1fM-npIUoPI08e8Sdq98u4 PÜSIGEM TERVED!

Kohatasu vabastus

Tallinna Linnavolikogu 26.03.2020 määrusega<https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3002&aktid=142953&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp> kehtestati lasteaia kohatasu vabastus tähtajatult ehk kuni uue määruse vastuvõtmiseni.

Koroonaviiruse tõkestamise meetmed

Tallinna meetmed koroonaviiruse tõkestamiseks on leitavad Tallinna Haridusameti koduleheküljelt. Välisministeeriumi kodulehelt: REISIHOIATUS: KOROONAVIIRUS https://vm.ee/et/uudised/eesti-elanikel-ei-tasu-lahikuudeks-puhkusereise-planeerida Seoses koroonaviiruse kiire leviku tõkestamisega on Eesti elanikel soovitatav mitte planeerida lähikuudeks puhkusereise. Välisministeerium soovitab tungivalt, et inimesed, kes saabuvad koju riskipiirkondadest, jääksid 14 päevaks koju või isolatsiooni.

Stefani edu rahvusvahelisel festivalil

Värvukeste rühma Stefani osales G.Otsa nimelisel rahvusvahelisel festivalil “Sõprus” ja saavutas II koha. PALJU ÕNNE, STEFANI!

Top