100 õppemängu lastele

17. detsembril toimus meie lasteaias koostöös Eesti Alushariduse ühendusega uue raamatu ” 100 õppemängu lastele ” tutvustus. Tervitussõnad osalejatele ütles lasteaed Sinilind direktor Anu Sarap, lisaks temale esinesid veel Evelin Neudorf, Aino Ugaste jt raamatu kaasautorid.

Raamatus on välja toodud õppemängud erinevatele vanuseastmetele, mängud on huvitavad ja õpetliku sisuga. Selline raamat on väga heaks praktiliseks abimeheks kõigile õpetajatele, kes lastega töötavad. Huvi raamatu vastu oli nii suur, et kõik kaasas olnud eksemplarid leidsid uued omanikud.  Suur tänu  korraldajatele ja üritusel osalejatele!

Top