Sinilinnu tublid kogemuste jagajad

Teisipäeval, 26.oktoobril käisid Siidisabade rühma õpetajad Inga ja Laidi Mäepealse erakooli õpetajatele vaikuseminutite koolitust tegemas. Inga ja Laidi viisid läbi praktilisi harjutusi hingamiseks, rääkisid meelerahu muinasjutte, tutvustasid tähelepanu harjutusi ning erinevaid tööriistu (kellukesed, liivakell, mullikell, stressipall jne).
Aitäh Triin Penule kutse ja võimaluse andmise eest kogemusi jagada!
Tunnustus ja suur tänu Ingale ja Laidile!

Kirjeldus puudub.Kirjeldus puudub.Kirjeldus puudub.Kirjeldus puudub.

Õue-sügispidu

Reedel, 15.oktoobril kell 10 algas lasteaia õuealal suur sagimine. Peagi oli õueala vihmavarjude ja kummikutega lapsi ja töötajaid täis, kes kõik tahtsid sügispeost osa saada. Muusikaõpetajad Kadri, Jaana ja Eva Lisa tegid sügispeo tõesti meeleolukaks. Peolt hüppas läbi ka Jänes (õpetaja Angela), kes lastega koos laulis ja tantsis ning hiljem kõigile lahkelt porgandeid jagas.

Pidu ei seganud ei päikese puudumine ega vihmasabinad. Päike oli osalejates endas ja rõõm sügispeost puges igaühele põue!

Kirjeldus puudub.Kirjeldus puudub.

 

Johannes Käisi didaktilised põhimõtted meie lasteaia õpetajate töös

Kolmapäeval, 13.oktoobril toimus õpetajatele praktiline sisekoolitus, mille käigus avasime Johannes Käisi didaktilisi põhimõtteid:

ARENEMISKOHASUSE ehk LAPSEPÄRASUSE nõue –  kõik, mida annab kasvatus ja õpetus lapsele, peab liituma ta individuaalsusega. Töötempo on sünnipärane omadus, mida kasvatusega tunduvalt muuta ei saa;

ISETEGEVUSE ehk AKTIIVSUSE põhimõte võib teostuda aktiivsusena ja spontaansusena. Vaba tegevus ehk spontaansus eeldab 1) isiku oma algatust, lähtumist oma huvidest ja soovidest, 2) vaba eneseväljendust, iseseisvust töövahendite ja teede valikul ning töö täitmisel;

TÖÖPRINTSIIP – produktiivse töö kõrgeim vorm on loov töö – iseseisvalt algatatud, kavastatud, sisustatud ja lõpule viidud. Eeskuju mõju on selles kaudne, aga siiski olemas;

VAATLIKKUSE ehk KONKREETSUSE nõue – näitlik õppeviis on ainus õppeviis, mis võimaldab ühendada lapse isetegevust ja õpetaja juhtimist. Vaatlusel tuleb kasutada võimalusel kõiki meeli;

ELULÄHEDUSE (ehk KODUKOHA) põhimõte – suuremal või vähemal määral täiendatakse ikka õpetust ainega, mida toob lasteni elu ise;

TERVIKLUSE ja KESKUSTUSE põhimõte – kui üldõpetuse teemad valitakse laste kodusest elust ja koduümbrusest, siis on üldõpetuslik töökorraldus lapsepärasuse-, eluläheduse- ja kodukoha-printsiibi õige teostamisviis;

PÕHJALIKKUSE nõue – põhjalik õpetus peab vältima laialivalgumist, pealiskaudsust… Koondades lapse vaimseid jõude vähemale, kuid olulisemale ainele ja viies teda aegamööda edasi;

ÜHISKONNA ehk SOTSIAALSUSE põhimõte – lapsed märkavad mängudes ja rühmades töötades kaaslaste erinevusi ja võimeid, hindavad neid.

Erinevate grupitööde ja mängude kaudu aitas meil Käisi põhimõtteid paremini mõista J.Käisi Seltsi kauaaegne liige Kai Võlli.
Sisekoolituse sari jätkub avatud tegevustega, nende analüüsimisega ja põhimõtete teadlikustamisega.

Kirjeldus puudub.Kirjeldus puudub.Kirjeldus puudub.Kirjeldus puudub.

Vahvad Vandersellid looduses

Saatjaks imeilus sügisilm, läksid Sipsikud seekord metsa, et õppida, kuidas üks tõeline vandersell saab looduses hakkama. Programm “Vandersellide matkatarkused” toimus Hageri-Sutlema rannamoodustisel (Saunaküla maastikukaitsealal) ja selle eesmärgiks oli läbi praktiliste tegevuste õppida looduses käituma. Programm toimus koostöös KIK ja Kohila Keskkonnahariduskeskusega.

Lapsed õppisid, kuidas ehitada  ulualust, kui satuvad hätta ja on vaja metsas ööbida.

Kirjeldus puudub.

 

Koos juhendajaga vaadeldi  puid – mänd, kuusk, kaks, sarapuu, vaher – lapsed teadsid neid kõiki. Eelnev kodutöö oli korralik :)

Kirjeldus puudub.

Õpiti metsast otsima söödavaid taimi ning varsi, millest keeta teed.

Kirjeldus puudub.

Kuulati erinevate rähnide toksimist, korrati üle, mis loomad metsas elavad. Ja Sipsikute rühm ei saa läbi ilma hobusteta, need loomad on saatjaks igal pool (ikka siis kodused hobused, mitte metshobused).

 

Kirjeldus puudub.

Head lugemisisu!

4.-10. oktoober 2021 toimub kolmas üleilmne eesti keele nädal.”Õpime ja õpetame mängeldes eesti keelt”. Sinilinnu lasteaia lapsed õpivad mängides kaunis eesti keeles end väljendama, lugema ja kirjutama.

Vikerkarude ja Sipsikute rühm liitus üle eestilise programmiga “Lugemisisu”. Programmi eesmärgiks on innustada 5-10 aastaseid lapsi lugema, pakkudes selle juurde mängulist lisategevust. Lapsed saavad raamatukogust valida endale lugemiseks meelepärasid raamatuid. Läbiloetud raamatud pannakse lugemispassi kirja ja täidetakse nende kohta ülesanded. Lugemispassi ülesanded on loomingulised ja innustavad lapsi oma lugemisoskust jagama.

Nii õpetajad kui lapsed on indu täis ja õhinas. Õppeaasta lõpus premeeritakse kõiki lugemispassi täitnud lapsi lugemisdiplomiga.

Lugemislusti!

Rõõmupallide veetarkuse retk

Rõõmupallid käisid külas veetargal Kostivere karstialal. Koos juhendajaga uuriti Jägala juga, karstiala ja tutvuti selle eripäraga. Korrati üle, miks meile on üldse vesi vajalik ja kust saada puhast vett. Räägiti ka fossiilidest ja natuke maakera ajaloost. Kui ka räägitud teemad jäid lastele võib-olla natuke võõraks veel, siis maastiku ilu ja võrratud veevormid oli juba omaette põhjus sinna minekuks.  Õppekäik sündis tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele, aitäh!

Optimismiväge õpetajatele!

5.oktoobril ootas  esimese korruse koridoris personali nobedaid sõrmi kaks puhast paberilehte, et vormuda üheks toredaks ja vahvaks lasteaia õpetajaks. Pärast loomingulist hetke sai ka väikese vitamiinisüsti.

Kirjeldus puudub.Kirjeldus puudub.Kirjeldus puudub.Kirjeldus puudub.Kirjeldus puudub.Kirjeldus puudub.

Helisevat muusikapäeva!

Muusikapäev kutsub üles teadvustama muusika tähtsust kõigi inimeste elus ning rõhutama, et muusika on üks inimkonna alustalasid. Ka Sinilind avas oma nokakese ja laulis muusikapäeva tervituseks ning pani helisema kõikide hinged. Aitäh muusikaõpetajatele Eva Lisale ja Kadrile, kes päeva ilusate helide ja laste lauludega täitsid!
Kirjeldus puudub.

Sipsikud rahatarkust kogumas

Sipsikute rühm käis Kullo ettevõtluskülas uurimas, kust ikka see raha tuleb ja mida selleks on vaja teha. Lapsed katsetasid erinevaid ameteid, said selle eest palka ja võimaluse minna omateenitud rahaga mängupoodi. Prooviti järgi juuksuri, arsti ja poemüüja ametid ja tõdeti, et kui ikka rahakott on tühi, siis tuleb minna tööle.

Väike nali ka. Kui juhendaja küsis, et mida on poodi minekuks vaja, siis kõlas vastus: “Maski!”

Sipsikud prügi korjamas

Maailmakoristuspäev

Meie tublid koolieelikud, Sipsikud, võtsid osa maailmakoristuspäevale pühendatud koristusaktsioonist. Prügi korjati lasteaia lähiümbrusest majade vahelt. 20 minutiga kogunes terve kotitäis prahti.

Aitäh Sipsikutele, et muutsite meie koduümbrused puhtamaks!

 

 

Top