Lasteaia kollektiivpuhkus

Tallinna Lasteaed Sinilind on kollektiivpuhkusel 17.07.-13.08.2019

Mustamäe laulupeoke

29. juunil toimus Liivaku lasteaias VII Mustamäe lasteaedade laulupeoke ” Kes aias..”. Meie lasteaiast osales üritusel Muumide rühm, laulud oli lastele selgeks õpetanud muusikaõpetaja Jaana Danilson. Meie lasteaia mõlemad muusikaõpetajad mängisid pille ka laulupeokese orkestris.

Laulude vahele olid osavasti põimitud ka tantsunumbrid. Suur tänu Liivaku lasteaiale, Muumide rühma lapsed ja õpetajad said toreda elamuse!

 

 

 

Aianäitus -Laulupidu ja rukkilill.

Kadaka lasteaia eestvedamisel toimub maikuus Tallinna lasteaedade aianäitus. Meie lasteaiast osalevad näitusel Naksitrallide, Värvuke ja Muumide noored kunstnikud. Kasutatud on erinevaid joonistamistehnikaid kui ka kleepetööd. Laste looming on värviküllane ja fantaasiarikas.

Tänud kõigile tegijatele ja juhendajatele!

 

Sinilinnu talgupäev

2.mail kogunesid kõige vapramast vapramad Sinilinnu töötajad ja lapsevanemad lasteaia õuealale, et ilma trotsides talgutöid teha.

Suur aitäh kõigile, kes talgupäeval osalesid!

Aitäh Mustamäe Linnaosavalitsusele, kes meile suppi tõid – see sobis sellesse vihmasesse ja jahedasse ilma valatult! Lõpuks kujuneski talgupäevast ühissöömise päev, sest suppi oli nii palju, et kõik talgulised ja ka teised vanemad, kes lastele järele tulid, olid oodatud suppi sööma!

 

            

Kevadest on rõõm meil põues – kevadpühad toas ja õues.

Selle aasta kevadnäitusel esitatud eksponaadid on kõik valmistatud jääkmaterjalidest. Kasutatud on munareste, ajalehti, topse, pabertorusid, korke jne. Meie lasteaed on keskkonnasõbralik ja materjalide taaskasutamine nii personali kui ka laste poolt on heaks eeskujuks ka teistele.

 

 

Mudilaste mõttekoda aprillis

Seekord kogunes mõttekoda, et arutada kevadiste tegemiste üle lasteaias. Eraldi teemaks kujunes kasemahl, mida meie õuest on saadud. Arutleti veel selle üle, milliseid kevadisi töid võiks teha ja kujundati linnule pesakast.

t.

Mustamäe lasteaedade ja koolide õpetajate koostöötund

Arte Gümnaasiumi ja Tallinna Lasteaed Sinilind eestvedamisel toimus 2.aprillil Sinilnnu lasteaias koostöötund teemal: Lapse eripäradega toimetulemine ja seda toetavad metoodikad – kuidas jätkata koolis lasteaias alustatud tööd? Osalesid 40 õpetajat nii Mustamäe koolidest kui lasteaedadest.

Tervistussõnad osalejatele ütles Anu Sarap, kes tutvustas lasteaed Sinilind töid ja tegemisi. Järgnevalt juba arutleti rühmades probleemide ja võimaluste üle nii lasteaedades kui ka koolides. Iga töörühm esitas ka oma arutelu kokkuvõtted.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et koostöötund võimaldas kooli ja lasteaia õpetajatel üheskoos mõtteid vahetada, leida sarnasusi ja erinevusi.

Mudilaste mõttekoja tegemised

Veebruari lõpul kogunes mudilaste mõttekoda taas, et lasteaia väärtuste üle arutleda. Osalejad illustreerisid igat väärtust nii nagu neile meeldis. Järgnevalt mõned osalejate mõtted väärtuste kohta.

Eeskuju: teha midagi head ja teised vaatavad seda, olla sõbralik ja aidata teisi, aidata väikeseid.

Meeskonnatöö: oled teistega koos ja annad teistele palli ainult enda käes ei hoia, kõik koos mängivad üksteisega ja jagad mänguasju teiste lastega.

Õppiv organisatsioon: tahan targaks saada, õppida uusi asju ja teha koolitöid.

Tahan olla terve: kui oled terve on kõik hästi, tuleb sporti teha- jalgpalli, tennist mängida ja kätekõverdusi teha.

Lapsesõbralik: teiste lastega tuleb olla sõbralik ja ilusasti käituda.

 

Emakeelepäeva tähistamine

14.03 tähistati lasteaias nii emakeelepäeva kui ka teatrikuud. Rõõmupallide (6-7 a) lapsed õppisid selgeks etenduse: ” Vihma varjus seene all” ja meisterdasid ka ise maskid. Selle etendusega külastati meie sõimerühmi. Noored näitlejad abistasid ka  sõimelapsi riietumisel ja õue saatmisel.

Selline tore idee sai teoks tänu Rõõmupallide rühma õpetajatele Kaie Siimule ja Kaidi Kiiselile.  Rahul olid nii väikesed lapsed kui ka suured, kes arvasid, et nad sooviksid veel sõimerühmades lastele abiks tulla. Aitäh kõigile osalejatele!

Eesti keele kaunis kõla

Sinilinnu luulekonkurss toimus 20. veebruaril, osalesid 8 last vanuses 4-7 a. Pärast etteasteid oli hääletamine, kus oma hääle said anda nii lapsed kui ka personal. Kolm parimat pääsesid Mustamäe eelvooru  1. 03 Mustamäe Laste Loomingu majas. Kõige nooremate vanusegrupis võitis Kristella Suve  Sipsiku rühmast, kelle juhendaja on  Maris Malinin.  12.03 oli parimate luuletuste esitajate lõppvoor Estonia teatri talveaias.   Suur tänu osalejale ja juhendajale!

 

Top