Kodukord

Lapse toomine ja kojuminek.

 • Palun teatage meile, kui laps on haigestunud või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. Kui laps jõuab lasteaeda hiljem, palume teatada hiljemalt 9.30, et saaksime panna lapse sööjate kirja.
 • Palun tooge laps lasteaeda õigeaegselt, see tähendab:
  kui laps sööb hommikueinet, siis viis minutit enne söögi algust,
  kui Teie laps ei söö hommikueinet, siis 5 minutit enne kella üheksat (9.00 algavad õppetegevused).
 • Lasteaeda ei soovitata kaasa tuua komme, küpsiseid, nätsu jne. v.a. sünnipäevadel.
 • Palun teavitage õpetajat, kui Teie laps on mõne toiduaine suhtes allergiline.
 • Palun teatage meile, kui lapsele tuleb järele keegi teine täiskasvanu peale ema või isa. Alaealine ei vastuta lapse turvalisuse eest.
  Kui lapsevanem soovib, et lapse (va kuni 4 aastased lapsed) toob lasteaeda ja viib lasteaiast kas pidevalt või aeg-ajalt alaealine vend või õde esitab ta sellekohase ühekordse avalduse rühma õpetajale, kus märgib ära last toova/viiva õe või venna nime, vanuse ja kontaktandmed. Erakorraliselt võib lapsevanem paluda selleks luba rühma õpetajalt telefoni teel ning edastab sellekohase kirjaliku teate ka lasteaia e-posti aadressil direktor@sinilind.edu.ee. Lapsevanemal lasub kohustus kord nädalas isiklikult lapse käekäigu kohta rühma õpetajaga infot vahetada. (varasem sõnastus: Kui lapse toob ja viib lasteaeda vend või õde (mitte noorem kui 10.aastane), oleks hea, kui lapsevanem tuleks kord nädalas rühma et vestelda õpetajaga.) (hoolekogu 29.09.2009 koosoleku otsus).
 • Lasteaia territooriumile tulles või minnes, palun sulgege enda järel aiaväravad.
 • Sisehoovis lukustada väravad riiviga.
 • Autoomanikel tagada lasteaia majandushoovis ohutus ja turvalisus.
  Tulles koos lapsega lasteaeda on Teil piisavalt aega, et saata oma laps rühma.
  Palun rääkige hommikul õpetajale kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada teie lapse päeva (näit. halvasti magatud öö, probleemid tervisega), siis suudame Teie last paremini mõista.
 • Lapse jäämisel lasteaeda, pärast rühma tööaja lõppu, viiakse aiarühma laps valverühma. Valverühm töötab kuni 19.00
 • Sõimerühma laps on lasteaias kella 7.30 –18.00
 • Pärast valverühma tööaja lõppu lapse jäämisel lasteaeda, õpetaja ootab lapsevanemat 1 tunni ning siis on meil kohustus toimida järgnevalt: kutsuda politsei, kes viib lapse turvakodusse (kuni 3 –a. vanused lapsed Tallinna Lastekodu väikelaste varjupaika (Sõpruse pst 248. tel: 6524695) ja üle 3-a. vanused lapsed Tallinna Laste Turvakeskuse varjupaika (Paldiski mnt 51. tel: 6608060) Alus: Karistusseadus §171 Võõra lapse teisaldamine.
 • Kui Te tulete lapsele järele, siis palun ärge lahkuge rühma õpetajaga kontakti võtmata.
 • Kui muutub teie kodu, mobiil- või töötelefoni number, samuti e-meili aadress, siis palun teavitage sellest rühma õpetajat.
 • Palun tutvuge rühmas infostendiga.

Riietus

 • Laps vajab vastavalt ilmale sobivaid riideid kogu päevaks. Loomulikult teate Teie kõige paremini, kas laps on külmakartlik või karastatud.
 • Palun tooge laps lasteaeda puhaste ja tervete riietega (k.a. jope lukud) ning korrastatud välimusega.
 • Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke müts, mis kaitseb päikese eest.
 • Jahedamal perioodil andke kaasa õuekindad, mis ei karda määrdumist. (Soovitavalt labakindad, sõrmikud võiks kaasa anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna).
 • Tagavarariided on hea hoida riidest kotikeses, mida saab riputada nagisse. Sõimelastel ja lastel, kellel esineb voodimärgamist, tuua kappi vahetuspesu ja kilekott märgade riiete jaoks. Lapse kapis peaksid olema kamm ja paberist taskurätikud.
 • Palun pange lapsele kaasa spordiriided (väike särk ja püksid), mis on soovitav panna lapse nimega tähistatud riidest kotti.
  Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist või vahetusse minemist, soovitame need varustada lapse nimega.
 • Toas on vajalikud vahetusjalanõud, mille jalga panekuga ja jalast äravõtmisega võiks laps ise hakkama saada.(ei soovita pehme tallaga susse). Lapse riided võiksid olla kergesti selga pandavad, et ta tunnetaks eduelamust ja iseseisvust. Õpetage lapsele kuidas riietuda. Õues mängimiseks on parim riietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme.

Mänguasjad

 • Lasteaeda võib kaasa võtta mänguasju. (mitte kalleid ja õrnu mänguasju) Samuti ei tohi kaasa võtta mõõku, püstoleid, nuge ja teisi ohtlikke esemeid.
 • Oma mänguasja kaasa võtmisel kehtib põhimõte, et “ma ei ole kade ja luban ka teistel mängida oma mänguasjaga”.
 • Sõimerühmas võiks lapsel olla kaasas kaisuloom või mõni muu armas asi, mis on lapsele abiks emast-isast lahkuminekul ja uinumisel.
 • Hea oleks kui mänguasjal on mingi tunnusmärk, mille järgi saaks kindlaks teha selle omaniku.
 • NB! Õpetajad ei vastuta mänguasja kadumise eest.

Sünnipäevad

 • Lasteaias tähistame laste sünnipäevi ühise lauluringiga.
 • Sünnipäevalast õnnitleme kaardiga.
 • Soovi korral võib sünnipäevalaps kostitada teisi maiustustega, arvestades seejuures laste arvuga rühmas.

Haigused

 • Haige lapse hoiukoht on kodu. Palaviku, köha, nohu, lööbega, kõrvapõletikuga jne. ei jaksa laps lasteaias olla, samuti on oht nakatada teisi lapsi.
 • Õuesoleku ajaks ei ole võimalik last tuppa jätta, kuna toimub rühmaruumi koristamine ja tuulutamine (tuuletõmbuse oht!!!)
 • Rühma õpetaja ei anna lasteaias vanema poolt kaasa pandud rohtusid, ega luba lapsel neid iseseisvalt sisse võtta. (Kui lapsel on vaja päeva jooksul ravimeid, siis on vajalik lasteaia tervishoiutöötajale tuua raviarsti ettekirjutused).
 • Võimalusel hoidke last ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on laps vastuvõtlik nakkustele.
 • Kui laps haigestub lasteaias võtame Teiega kohe ühendust.
 • Palun teavitage õpetajat, kui Teie laps on erinevad allergiavormid või jälgimist vajavad tervisehäired.

Koostöö

 • Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias, mis soodustab igati lapse arengut.
 • Kui Te pole millegagi rahul, öelge seda avameelselt rühmaõpetajale või direktorile/õppealajuhatajale või rühmast valitud hoolekogu esindajale
 • Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teatame Teile rühma esikus seinal oleval stendil.
 • Õppe- ja kasvatustegevuse veelgi sisukamaks muutmisel on teretulnud perede abi (näit. sügisel aiasaaduste näituse korraldamisel, oma lapse kostümeerimisel stiilipidudeks jne)
 • Pedagoogilise nõukogu otsusega (15.09.2008 nr.1) võivad olla aiarühma lastel kaasas ainult tõukerattad, tingimusel, et lapsel on kaasas turvavarustus (kiiver, kaitsmed) ja tõukeratast hoitakse jalgrattahoidlas mänguväljakute poolses sisehoovis. Tõukeratta turvalisuse eest vastutab lapsevanem.

Töökorraldus

 • Laste igapäevast elu ühes rühmas korraldavad 2 õpetajat ja õpetaja abi. Lisaks neile tegeleb lastega veel muusika- ja liikumisõpetaja, logopeed.
 • Turvalisuse tagamiseks on õpetaja abid kaasatud laste õuesoleku ajal õues lapsi jälgima ning õpetajate töökorraldus vastab Vabariigi Valitsuse määruse 25.06.2009 nr. 113 Haridustöötajate tööaeg §2 p.1 –le (lühendatud täistööaeg).