Mudilaste mõttekoja pildijaht

10. jaanuaril kogunes Sinilinnu mudilaste mõttekoda taas. Seekord arutlesime lasteaia teemadel. Mõttekoja osalejad Rõõmupallidest ja Muumidest said ülesandeks pildistada lasteaias huvitavaid objekte. Lapsed osalesid huviga ja  pildijaht meeldis kõigile.

Talvekostüümipidu

7.01 tähistasime traditsioonilist kuuse ärasaatmispidu, laste ettepanekul on ürituse nimeks saanud  talvekostüümipidu. Kohal olid põder ja jänes, kes laulsid koos lastega ja tegid vahvaid mänge. Peol olid esindatud nii lumememmed, inglid, metsaloomad, päkapikud, pingviinid ja lumekuningannad-lumehelbed jne.

Rõõmu ja naeru jätkus nii väikestele kui suurtele peolistele!

 

Vanemate poolt kaetava osa määr alates 01.01.2019

Alates 01.01.2019 on vanemate poolt kaetava osa määr suuruses ühe lapse kohta 65,88 eurot kuus (alus: Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 19.12.2018 HA-4/95).

Päkapikumütsipäev

Detsembrikuus askeldavad lasteaias päkapikud. Jõulukuu alguses tähistasime I adventi päkapikumütsipäevaga. Nii suured kui väkesed päkapikud näitasid oma laulu- ja tantsuoskusi. Usume, et seda rõõmu ja sära jätkub kõikide tegemistesse veel pikaks ajaks.

LASTEAIA KOLLEKTIIVPUHKUS

Lasteaed on kollektiivpuhkusel 17.juulist kuni 13.augustini 2019.

Kanutiaia perepäev

Sellel aastal tähistati I adventi  2.12 mil toimus järjekordne Kanutiaia perepäev. Kõik osalejad  lapsed said koos peredega  vaadata etendust, kui ka koos päkapikkudega tantsida ja laulda. Meie lasteaia personali näitering esines näidendiga: Vaeslaps ja peretütar.

 

Kadrid tulnud kauge`elta….

Novembris on rahvakalendris nii mitmeidki tähtpäevi, mida tähistada. Täna külastasid meie lasteaeda kadrisandid, kes tõid viljaõnne ja karjaõnne. Kadrid  esitasid laule, tantse ja mõistatusi, mida pererahvas pidi ära arvama . Tänuks heade soovide eest said kadrisandid väikest meelehead.

Usume, et rahvakalendri tähtpäevade tutvustamine  kujundab lastes austust Eesti rahva traditsioonide vastu.

 

 

Sinilinnu mõttekoda tegutseb.

Ka sellel aastal on Sinilinnu mudilaste mõttekoda kogunenud, et arutada erinevatel teemadel. Mõttekoja liikmed on 6-7 a rühmadest teiste laste poolt hääletuse tulemusel valitud rühmakaaslased.

Oktoobris oli teemaks Vesi, kus arutati teema üle ja tekkis mõistekaart. Lapsed mõtlesid välja ja kujundasid ka ise veepuhastusmasinad.

Novembri teema oli lasteaia õueala, kus kujundati ühistöös lasteaia kaart . Lisaks olemasolevatele puudele, lindudele, loomadele ja atraksioonidele kujundati sinna ka tiik, mis võiks laste arvates  lasteaias olla.

Mõttekojas osalemine annab lastele võimaluse avaldada oma arvamust, teha kaaslastega koostööd ja tunda ennast vajalikuna oluliste teemade arutlemisel.

 

Personaliprojekt “Terviserada kutsub liikuma!”

Õppealajuhataja Triin Penu eestvedamisel sai kirjutatud haridusameti konkursile “Personaliprojekt 2018” meie lasteaia sisemisest terviserajast.

20.novembril käisid projekti kaitsmas direktor, õppealajuhataja ja õpetajad Inga ja Eva-Stella.

Suur tänu!

Kasutage lasteaia sisemist terviserada ikka aktiivselt, sest eesti vanasõnagi ütleb, et Tervis on parem kui rikkus!

 

Sinilinnu õpetajate esinemised konverentsidel

5.novembril toimus Salme Kultuurikeskuses Alusharidus 100 raames konverents “Õpetaja kujundab homset”. Konverentsil esinesid töötoas õpetajad Laidi ja Inga oma praktilise ettekandega “Meelerahu algab vaikusest”. See töötuba oli kõige populaarsem ja sai ka positiivset tagasisidet.

14.novembril oli Johannes Käisi konverents Peetri Lasteaed-Põhikoolis. Konverentsi lasteaiasektsioonis tegi ettekande direktor teemal “Johannes Käisi pedagoogiliste ideede ja teiste 20.sajandi pedagoogiliste kontseptsioonide seos”. Õppelajuhataja Triin ja õpetaja Angela tegid kogemusliku ettekande “Loodusrada kutsub külla”.

Suur tänu konverentsil esinejatele lasteaia esindamise eest!

Top